Wallenstam AB

Meddelande gällande återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:31 CEST

Wallenstam AB har per den 15 september 2008 återköpt 5 200 aktier av serie B till en snittkurs av 100,428 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 3 345 848 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 56 250 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.Wallenstam AB (publ)
Göteborg den 16 september 2008Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:
Vice Vd Thomas Dahl, tel 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.


www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 19 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt en miljon kvm vilket ger drygt 1,2 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar energi med målet att var självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr 2012.