Wallenstam AB

Meddelande gällande återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:08 CET

Wallenstam AB har per den 1 december 2009 återköpt 10 000 aktier av serie B till en snittkurs av 119,675 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 509 948 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 53 250 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.

Göteborg den 2 december 2009

Wallenstam AB (publ)

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:
Vice Vd Thomas Dahl, tel 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

www.wallenstam.se


Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,3 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 20 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.