Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 09:54 CEST

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Wallenstam har per den 19/5 2003 återköpt 1 900 aktier av serie B till en snittkurs av 102 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 447 600 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 14 966 643 av serie B och 1 150 000 av serie A.

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Göteborg den 20 maj 2003


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations- direktör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.
Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor.
Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.