Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 09:38 CEST

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Wallenstam har per den 20/5 2003 återköpt 1 900 aktier av serie B till en snittkurs av

102 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 449 500 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 14 966 643 av serie B och 1 150 000 av serie A.

Göteborg den 21 maj 2003


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.


Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se