Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 09:11 CEST

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Wallenstam har per den 28/5 2003 återköpt 4 800 aktier av serie B till en snittkurs av 105,29 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 461 800 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 14 966 643 av serie B och 1 150 000 av serie A.

Göteborg den 2 juni 2003

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om

drygt 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00