Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2003 09:12 CET

Wallenstam har per den 19/11 2003 återköpt 2 000 aktier av serie B till en snittkurs av 164,38 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 271 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 13 655 143 av serie B och 1 150 000 av serie A.

Göteborg den 20 november 2003

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl,
telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

www.wallenstam.se

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00