Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2003 11:55 CET

Wallenstam har per den 27/11 2003 återköpt 1 900 aktier av serie B till en snittkurs av 162.92 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 282 900 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 13 655 143 av serie B och 1 150 000 av serie A.

Göteborg den 28 november 2003

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

www.wallenstam.se

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt i miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om knappt 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00
Fax 031-10 02 00