Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 08:49 CEST

Wallenstam har per den 6/7 2004 återköpt 2 800 aktier av serie B till en snittkurs av
208,43 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 199 600 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 13 655 143 av serie B och 1 150 000 av serie A.


Lennart Wallenstam Byggnads AB


Göteborg den 7 juli 2004


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informations- direktör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37.Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter drygt i miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om
knappt 13 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.