Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 09:29 CEST

Wallenstam har per den 3 oktober 2005 återköpt 8 500 aktier av serie B till en snittkurs av 90,80 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 832 100 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 59 750 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Göteborg den 4 oktober 2005

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 16 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.