Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 09:11 CEST

Wallenstam har per den 6 oktober 2005 återköpt 8 500 aktier av serie B till en snittkurs av 85,44 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 857 600 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 59 750 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.


Lennart Wallenstam Byggnads AB


Göteborg den 7 oktober 2005


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter drygt 1 miljard kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 16 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.