Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:18 CET

Wallenstam har per den 1 mars 2006 återköpt 20 000 aktier av serie B till en snittkurs av 107,353 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 480 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 59 750 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.
.

Lennart Wallenstam Byggnads AB


Göteborg den 2 mars 2006


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37.


Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.