Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 10:14 CET

Wallenstam har per den 9 mars 2006 återköpt 20 000 aktier av serie B till en snittkurs av 108,325 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 600 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 59 750 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.Lennart Wallenstam Byggnads AB


Göteborg den 10 mars 2006


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informations- direktör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37.

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.