Wallenstam AB

Meddelande gällande Wallenstams återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:21 CEST

Wallenstam har per den 15 augusti 2007 återköpt 13 000 aktier av serie B till en snittkurs av 143,09 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 2 735 130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 58 250 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
Göteborg den 16 augusti 2007

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och Informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 37

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 19 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.