Abbott

Meddelande: Ny värmestabil Norvir®-tablett (ritonavir) godkänns i Europa

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 11:07 CET

Den 25 januari 2010 godkände Europeiska kommissionen en ny tablettformulering av Abbotts antiretrovirala läkemedel Norvir® (ritonavir). Det europeiska godkännandet är ett viktigt steg i Abbotts arbete med att påskynda registreringsansökningar för Norvir-tabletten i länder världen över, inklusive utvecklingsländer där majoriteten av människorna med HIV lever. Både tabletterna och de mjuka gelatinkapslarna med Norvir innehåller 100 mg ritonavir. Även om absorptionshastigheten skiljer sig åt för de båda läkemedelsformerna, krävs ingen dosändring även om den nya tabletten rekommenderas att intas tillsammans med föda. Norvir-tabletten är ett direkt resultat av de år av arbete som Abbotts forskare har ägnat åt att förbättra denna viktiga komponent i hivbehandling genom att göra den mer praktisk för patienterna. Tabletten utvecklades med hjälp av Abbotts Meltrex®-teknologi, en patenterad smält-extruderingsprocess som gör tabletten mer värmestabil. Detta är samma teknologi som användes för att utveckla Abbotts Kaletra®-tablett, som kombinerar lopinavir och ritonavir. Norvir används i kombination med andra antiretrovirala läkemedel i behandlingen av HIV.

Norvir (ritonavir) är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel (HIV-läkemedel) för behandling av HIV-infekterade vuxna och barn från 2 års ålder.