Ecovision AB

Meddelande om förändrade aktieinnehav i Ecovision AB

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:21 CEST

Fininfo SA har förvärvat ytterligare 18 057 A-aktier och 35 774 B-aktier i Ecovision AB. Säljare är Paul Östling, VD i Ecovision AB.

Efter förvärvet uppgår Fininfos aktieinnehav i Ecovision AB till 79 547 A-aktier och 689 786 B-aktier, motsvarande 54,8 % av kapitalet och 59,4 % av rösterna. Paul Östlings innehav i Ecovision AB uppgår nu till 42 133 A-aktier och 150 074 B-aktier, motsvarande 13,7 % av kapitalet och 22,9 % av rösterna.

Den nu genomförda ägarförändringen i Ecovision AB har genomförts inom ramen för det optionsavtal som föreligger mellan Fininfo och Paul Östling
vilket innebär rätt för Fininfo att förvärva Paul Östlings andel i bolaget före
30 september 2007 samt rätt för Paul Östling att sälja sitt innehav till Fininfo före 30 september 2007.

Ecovision-koncernen består av fyra affärsområden: Ecovision ProTrader med realtidsterminaler för finansmarknaden, Ecovision NewMedia som utvecklar och driver Internet-tjänster för bl a banker, Ecovision Finansanalys med nordisk fundamentaldata och finansinformation till mediamarknaden samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden.

Ecovisionkoncernen har 37 anställda. Omsättningen år 2004 uppgick till 71 Mkr och rörelseresultatet var 5,6 Mkr. Ecovision har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Nederländerna. Ecovision-aktien är noterad på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

Ecovisions huvudägare är franska Fininfo SA som är en ledande europeisk leverantör av finansiell information. Fininfo hade år 2004 drygt 900 anställda och omsättningen var 136 miljoner Euro.

För mer information kontakta

Paul Östling, VD Ecovision AB
tel. +46 31 68 34 50
E-mail: paul@ecovision.se

www.ecovision.se
www.fininfo.fr