Tele2 AB

MEDDELANDE OM FÖRSTA LIKVID FÖR BUDET PÅ AKTIER OCH SKULDEBREV

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 13:04 CEST

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Versatel Telecom International N.V. (”Versatel”), Tele2 Finance B.V. (”Tele2”, ett indirekt helägt dotterbolag till Tele2 AB) och Apax Partners (”Apax”) med hänvisning till det rekommenderade kontanterbjudandet för ordinarie aktier och konvertibla skuldebrev i Versatel. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, till eller inom Australien, Italien, Japan eller Kanada.

Med hänvisning till tidigare pressmeddelanden från Tele2, Apax och Versatel den 18 juli 2005, 17 augusti 2005, 8 september 2005 och 13 september 2005, pressmeddelandet från Tele2 och Apax den 10 oktober samt till promemorian om budet den 14 september, meddelar Tele2, Apax och Versatel att totalt 387 423 035 ordinarie aktier i Versatel (”Aktierna”) har levererats till Tele2 som resultat av budet på alla ordinarie aktier och totalt har 1 250 av serie 3,875 per cent convertible senior notes due 2011 konvertibla till ordinarie aktier i Versatel ("Skuldebreven") levererats till Tele2 som resultat av likviden av budet på alla Skuldebreven. Följaktligen innehar nu Tele2 74% av det totala antalet emitterade och utestående aktier i Versatel, vilka vid konvertering av samtliga Skuldebrev till Aktier skulle öka till ca 77,25% av det därmed utspädda aktiekapitalet i Versatel.

Apax och Versatel meddelar även att de slutfört försäljningen och överföringen av Versatel Deutschland Holding GmbH till Ganymed 345.VV GmbH, ett av Apax Europe VI-A, L.P helägt dotterbolag.


För ytterliga information, kontakta:

Tele2
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef: 08 - 562 640 00
Håkan Zadler, Finansdirektör: 08 - 562 640 00
Per Borgklint, Marknadsområdeschef UK & Benelux: + 31 20 702 02 02
Dwayne Taylor, Investerarfrågor, London: + 44 20 7321 5038
Lena Krauss, Investerarfrågor Stockholm: 08 - 562 000 45
Sarah Hamilton, M:Communications, London: + 44 7836 295 291
Nick Fox, M:Communications, London: + 44 7711 727 618
Anne Louise Van Lynden, Investor Voice, Amersterdam: + 31 654 315 549
Carina Hamaker, Investor Voice, Amersterdam: + 31 653 749 959

Apax
Ira Wülfing, Kommunikation: + 49 89 200030 33

Versatel
Wouter van de Putte, Investerarfrågor: + 31 (0)20 750 2362
Cilesta van Doorn, Kommunikation: + 31 (0)20 750 1318