Botnia Exploration

MEDDELAR NYTT ANTAL AKTIER

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 08:54 CEST


Med stöd av tidigare kommunicerat optionsprogram har styrelseledamoten Maria Lilja i september 2010 nyttjat samtliga sina teckningsoptioner och tecknat 2.365.416 aktier i Botnia Exploration Holding AB (publ) till kursen 17,44 öre per aktie, vilket totalt tillfört Bolaget 412.528 kronor och 55 öre.

Emissionen av de nya aktierna har nu registrerats hos Bolagsverket och Euroclear.

Antalet nya aktier som tecknades uppgick till 2.365.416 stycken varvid det totala antalet uppgår till 477.997.574 efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med 11.827,08 kr till 2.389.987,87 kr.

Stockholm, 4 oktober, 2010

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration,
Tel. mobil +46-70 543 16 05 eller
e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Pressrelease 2010-10-04.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Botnia Exploration

Om Botnia Exploration
Botnia Exploration Holding AB är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige och Norden. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 40-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på Aktietorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.