RISE Research Institutes of Sweden AB

Medelhavsmuseets mumier på virtuellt obduktionsbord

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 16:51 CEST

Genom världsunik teknik kommer Medelhavsmuseet tillgängliggöra människomumier digitalt på ett virtuellt obduktionsbord. Arbetet sker inför den nya utställningen om Egypten som öppnar 2014 på Medelhavsmuseet och inleddes förra veckan med att sex av museets mumier röntgades med datortomograf på Linköpings Universitetsjukhus. Satsningen görs i samarbete med Interactive Institute Swedish ICT, Visualiseringscenter C och CMIV i Norrköping/ Linköping. 

Projektet tar sin utgångspunkt i aktuell forskning inom visualisering och interaktionsdesign och projektets mål är att förmedla forskning och kulturhistora med hjälp av den allra senaste tekniken, i form av ett interaktivt visualiseringsverktyg.

Medelhavsmuseet förvaltar idag åtta egyptiska människomumier. Museets mumier har ett stort allmänintresse och är fokus för många besök, både de som görs av vuxna och de som görs av barn. Med hjälp av visualiseringsbordet, ursprungligen framtaget för sjukvården men som idag också förmedlar kunskaper till beskökare på flera museum och science centers, kommer Medelhavsmuseets besökare för första gången på egen hand och utifrån var och ens personliga intresse, detaljstudera våra mumier. De kan med enkla gester utforska komplex data, som i normala fall bara är tillgänglig för forskaren, besökaren kan även själv välja språk, informationsnivå och ämne.

– I bordet kan vi berätta om individers hälsa och livsöden, om mumifieringskonsten och om de forna egyptiernas föreställningar om livet efter detta, säger Sofia Häggman, Egyptolog, Medelhavsmuseet.

I projektet kommer mumierna och tillhörande kistor att dokumenteras fullständigt i 3D med den absolut senaste tekniken inom datortomografi, laserscanning och fotogrammetri. Genom att kombinera dessa olika datatyper kan en helt ny nivå av realism uppnås.

- Samarbetet med Medelhavsmuseet gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra visualiseringsverktyg, tillsammans kommer vi att genomföra det mest avancerade visualiseringsprojektet någonsin med mumier. Vi tror att projektet kommer få stor uppmärksamhet internationellt och sätta en ny standard för hur man arbetar med digitalisering på museer, säger Thomas Rydell, Studioföreståndare, Interactive Institute Swedish ICT.

Vår gemensamma vision är att skapa en stark interaktiv upplevelse där avståndet mellan forskning och allmänhet är minimalt, något som skulle kunna vara hela museibranschen till gagn. Slutresultatet kommer att integreras i Medelhavsmuseets nya utställning om Egypten (med barn och ungdomar som prioriterade målgrupper) i form av ett interaktivt bord som ger besökarna möjlighet att för första gången virtuellt utforska museets mumier på egen hand.

KONTAKT

Thomas Rydell, Studioföreståndare, Interactive Institute Swedish ICT
Telefon: 0707-731709, email: thomas.rydell@tii.se

PRESSBILDER
Foto: Karl Zetterström, Världskulturmuseerna
http://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/Pressrum/2013/Mumier%C3%B6ntgen/Mumiescan6_KZ.jpg
http://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/Pressrum/2013/Mumier%C3%B6ntgen/Mumiescan4_KZ.jpg

Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 58 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se