Götene kommun

Medeltidens värld

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 10:32 CEST

Götene kommun har beslutat sig för att lämna Forshem som placering för Medeltidens Värld.
- Det finns inget projekt i världen som kan vara värt en splittrad by, säger kommunalrådet Bo Bergsten. - När vi såg hur stora motsättningar projektet skapade i byn valde vi att börja leta efter alternativa placeringar, fortsätter han.

Projektgruppen har totalt utvärderat ett 10-tal ytterligare placeringsalternativ. De har utgått från ett antal kriterier, bl.a. tillgång till tillräckligt stor yta, möjlighet till avgränsning, tillgänglig infrastruktur, möjliga synergier med befintliga verksamheter samt utrymme för nya etableringar, risk för störning samt närhet till befintligt kulturarv och historia. Platsen som man nu väljer att utreda vidare är en talldunge, som ligger i nära anslutning till korsningen mellan E20 och Rv44.

Fördelarna med den nya platsen är flera. Många människor passerar dagligen platsen på E20 eller Rv44, vilket skapar möjligheter för spontanbesök. Anläggningen är lätt att hitta och det finns en befintlig infrastruktur att bygga vidare ifrån. Placeringen skapar också goda möjligheter för handeln i Götene. I området finns ett antal historiska gravfält, som kan tillgängliggöras för besökaren och därmed bli en del av upplevelsen. Projektgruppen jobbar nu vidare med att hantera störande ljud och synintryck samt kopplingen till det befintliga kulturarvet.
Den stora skillnaden på anläggningen blir att det tilltänkta riddarhuset med utställningar, pilgrimscentrum m.m. kommer att ändras i sin utformning och mer få karaktären besökscentrum.

Bytet av plats leder också till en förskjutning av tidplanen. Enligt en justerad tidplan kommer slutligt beslut i frågan att fattas av kommunfullmäktige i Götene kommun den 22 oktober. - Det blir ännu mer arbete som ska genomföras på kort tid, men vi utgår fortfarande från att anläggningen ska kunna öppna till sommaren 2008, säger projektledare Charlotte Backman.


Mer information:
Projektledare Charlotte Backman, 070-508 13 32
Kommunalråd Bo Bergsten, 0511-38 60 05, 0705-544 60 05
Näringslivschef Gert Rahm, 0511-38 60 09, 070-388 60 09