Sveriges Kommuner och Landsting

Medfinansiering - fel metod att minska sjukfrånvaron

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 08:42 CET

Det nya systemet för medfinansiering av sjukpenningen får fler effekter för kommuner, landsting och regioner än de direkta kostnaderna visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Medfinansieringen innebär också en förändrad relation mellan arbetsgivare och anställda, där de grupper som redan i dag har en besvärlig situation på arbetsmarknaden får än svårare.

Sveriges Kommuner och Landsting har från början motsatt sig systemet för medfinansiering. Systemet innebär att arbetsgivarna betalar 15 procent av sjukpenningen, samtidigt som arbetsgivaravgiften har sänkts med 0,24 procentenheter. Förbundet menar att det är fel väg att komma tillrätta med problemen och det får negativa konsekvenser för kommuner och landsting som arbetsgivare och verksamhetsansvariga.

– Självklart ska kommuner och landsting skapa ett hälsosamt arbetsliv och erbjuda medborgarna de välfärdstjänster de efterfrågar. Redan idag arbetar de aktivt och framgångsrikt med att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. Här har medfinansieringens påverkan på inriktning och ambitionsnivå varit marginell, säger Annelie Löfqvist, direktör och ansvarig för arbetsgivarpolitiska frågor.

Medfinansieringen innebär en förändrad relation mellan arbetsgivare och anställda. En anpassning till detta innebär för arbetsgivarnas del att de kan tvingas välja bort personer med ökad risk för sjukfrånvaro. Detta leder till en svårare situation för grupper som redan har en svag förankring i arbetslivet. En ökad selektering bidrar även till en inlåsning i befintliga anställningar, vilket kan få svåra konsekvenser för personer som av olika skäl behöver ett nytt jobb.

Den nya rapporten från förbundet visar att de ekonomiska konsekvenserna av medfinansieringen på kommuner och landsting varierar kraftigt mellan arbetsgivarna. För de flesta innebär systemet en merkostnad, ibland en betydande sådan. Totalt sett belastas kommunerna med en uppskattad nettokostnad om drygt 210 miljoner kronor för 2005. Landstingen får en marginell ökning. De flesta kommuner som fått en kostnadsökning på grund av medfinansieringen har redan i dag en svår ekonomisk situation. Därmed får de än sämre förutsättningar att sköta sina huvudsakliga åtaganden.

Effekterna av medfinansieringen och Försäkringskassans skärpta tillämpning av sjukförsäkringen innebär att kostnader har flyttas från sjukförsäkringen till kommunernas biståndsbudget. Därmed förlorar kommunerna dubbelt på medfinansieringen, både som arbetsgivare och som huvudmän för försörjningsstödet.

– Medfinansieringen bygger på ett antagande om brister hos arbetsgivarna. Den höga sjukfrånvaron inom kommuner, landsting och regioner beror i stor utsträckning på förhållanden som arbetsgivarna inte styr över. Systemet är därför i grunden orättvist. Fungerande arbetsmarknad, effektiv socialförsäkring och aktiv jämställdhetsutveckling är viktiga förutsättningar för bättre hälsa och färre sjukskrivningar, avslutar Annelie Löfqvist.

Läs utvärderingen här

Mer information: Örjan Lutz, analytiker, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, 08-452 74 82, 070-290 74 82 eller Annelie Löfqvist, direktör för Avdelningen för arbetsgivarpolitik, 08-452 74 63, 070-319 74 63