Salems kommun

​Medfinansiering från Trafikverket till projekt på knappt 7 miljoner

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 16:41 CET

Salems kommun har beviljats statlig medfinansiering på knappt 7 miljoner kronor för investeringar i det kommunala vägnätet. Det är Trafikverket region Stockholm som årligen beviljar medfinansiering till investeringar i kollektivtrafikanläggningar samt förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet. Medfinansieringen beviljas med maximalt 50 procent till åtgärder som kostar maximalt 25 miljoner kronor.

För år 2017 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansökt om statlig medfinansiering för sex investeringsprojekt och beviljats medel för följande fyra:

 • Utbyggnad av infartsparkering vid Garnuddsvägen.
  Beräknad totalkostnad 4,0 miljoner kronor. Beviljad maximal medfinansiering 900 tusen kronor. Projektet planeras till år 2017.
 • Gång- och cykelväg och gång- och cykelbro vid Karlskronaviken.
  Beräknad totalkostnad 11,8 miljoner kronor. Beviljad maximal medfinansiering 3,6 miljoner kronor. Projektet planeras till år 2017-2019.
 • Cykelparkering vid Rönninge centrum.
  Beräknad totalkostnad 1,1 miljoner kronor. Beviljad maximal medfinansiering 560 tusen kronor. Projektet planeras till 2018.
 • Gång- och cykelväg vid Sandbäcksvägens förlängning.
  Beräknad totalkostnad 3,5 miljoner kronor. Beviljad maximal medfinansiering 1,8 miljoner kronor. Projektet planeras till 2017-2019.

Mer information

Maria Kavcic
Enhetschef Gata och VA
070 - 723 94 03, maria.kavcic@salem.se

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande
070 - 623 29 00, lennart.kalderen@salem.se

Sune Eriksson
Tf miljö- och samhällsbyggnadschef
070 - 623 30 61, sune.eriksson@salem.se

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.