Banverket

Medfinansiering möjlig för planering av Norrbotniabanans första del

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 14:09 CET

Banverket och Norrbotniabanan AB har skrivit en avsiktsförklaring om medfinansiering av järnvägsplaner för Norrbotniabanan. Det gäller en första etapp mellan Skellefteå och Piteå.
– Det här visar att det finns möjligheter till att identifiera konstruktiva och gemensamma lösningar för att satsa på projektet, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.

Avsiktsförklaringen innebär att Norrbotniabanan AB erbjuder sig att dels betala en femtedel av kostnaden för järnvägsplanerna, dels förskottera resten av planeringskostnaden upp till 220 miljoner kronor. Banverket ska sedan betala tillbaka när pengar finns i den nationella planen för transportsystemet.

– Utomordentlig tillfredsställande att vi nu kan ta ytterligare ett steg mot förverkligande av Norrbotniabanan, säger Norrbotniabanan AB:s vd Gusten Granström.

Avsiktsförklaringen gäller kostnader för planering, inte byggande av banan. En förutsättning för att arbetet med järnvägsplaner ska kunna påbörjas är dock att Norrbotniabanan till någon del finns med som namngivet projekt i den nationella plan för transportsystemet 2010 – 2021 som regeringen väntas besluta om till våren.

– Det är ingen tvekan om att Norrbotniabanan har stor samhällsnytta. Men det är ett mycket stort projekt där vi ännu inte vet om eller när vi har en finansiering för att kunna börja bygga. Men en sak är klar, vi kommer med gemensamma krafter att fortsätta utreda alla möjligheter, säger Minoo Akhtarzand.

Norrbotniabanan är en planerad 27 mil lång ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Syftet är att öka kapaciteten för godstransporter och möjliggöra persontågstrafik efter Norrlandskustens. Den överflyttning av transporter från väg till järnväg som banan beräknas leda till skulle minska utsläppen av koldioxid med 114 000 ton per år. Norrbotniabanan beräknas kosta mellan 20 och 26 miljarder kronor.

Norrbotniabanan AB är ett fristående bolag som har bildats av kommuner och landsting efter den tänkta Norrbotniabanan.
Kontakta:

Banverkets presstjänst
0774 – 410 910

Bengt Jonsson
Regional direktör Banverket
0920 – 350 18
070 – 347 50 18

Gusten Granström
Vd Norrbotniabanan AB
070 – 665 57 85

www.banverket.se