TRANSEARCH International Sweden AB

Medföljandes arbete viktigt om en chef ska flytta

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 08:17 CEST

Idag presenterar Transearch sin enkätundersökning om bostadsortens betydelse vid en chefsrekrytering. Resultatet visar att de faktorer som är av störst betydelse för val av bostadsort är om det finns arbetstillfällen för medföljande sammanboende, ortens geografiska placering och om det finns en stadskärna med restauranger och butiker.

- Att erbjuda attraktiv chefstjänst med goda villkor är inte det enda ett företag behöver att tänka på för att locka till sig de mest lämpade kandidaterna. Kanske behöver de också erbjuda stöd för att hitta en bra lösning för medföljande sambo, maka eller make, säger Elinor Hartung partner och konsult på Transearch.

De tre viktigaste faktorer som har störst betydelse för val av bostadsort vid en chefsrekrytering är om det finns arbetstillfällen för medföljande sammanboende, ortens geografiska placering och om det finns en stadskärna med restauranger och butiker. Kring detta råder det enighet mellan båda könen och alla åldrar. Samma sak gäller för den faktor som har minst betydelse, om det finns ett universitet eller högskola på orten.

De skillnader som går att utläsa är att en viktig faktor för de som är födda på 60-70-talet också är att det finns skolor och gymnasium på orten. Störst skillnad mellan män och kvinnor är att ett utbud av kultur har större betydelse för kvinnors val av bostadsort än mäns. 

- Enkätsvaren styrker vår erfarenhet av att företag utanför storstadsregionerna har svårare att attrahera en bredd av chefskandidater. Speciellt svårt är det att locka till sig kompetenta kvinnor vilket medför risken att gå miste om den mest kompetenta chefen. Att öka andelen kvinnor på chefsposter ställer inte bara krav på arbetsgivare utan också på politiker att underlätta villkoren för kvinnor att satsa på sitt arbete, säger Elinor Hartung

Transearch har ställt frågor till 463 chefer inom olika branscher hur attraktiv en chefstjänst är som ligger utanför den aktuella bostadsorten. Ta del av svaren här www.transearch.se

För mer info

Elinor Hartung tel 0706-31 36 49 och Per Synnes tel 0702-991530

TRANSEARCH är ett av de ledande chefsrekryteringsföretagen etablerat 1982. TRANSEARCH är ett partnerägt konsultföretag med huvudinriktning att via Executive Search rekrytera ledare och specialister till ledande befattningar inom näringsliv, offentlig verksamhet och idéburna organisationer. www.transearch.se