Region Örebro län

Media hälsas välkomna till psykiatrins öppna föreläsning om utvecklingsarbetet inom psykiatrin inom Region Örebro län.

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2018 07:53 CEST

Tid: torsdagen den 17 maj, klockan 17.30-18.45.

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro.

Medarbetare och chefer berättar om några av våra pågående utvecklingsarbeten inom psykiatrin i Region Örebro län, bland annat:

  • utveckling av vårdens innehåll i slutenvården,
  • hälsofrämjande åtgärder i vården,
  • ökad tillgänglighet gällande neuropsykiatriska utredningar,
  • läkarbesök på distans,
  • nytt uppdrag kring spelberoende.

-Psykiatrin i Region Örebro län står inför flera spännande utvecklingsarbeten, säger Karin Haster, områdeschef på psykiatrin i Region Örebro län. I vårt utvecklingsarbete är det patientens behov som ligger till grund för de förändringsarbeten vi gör, som förstås också ska vila på beprövade metoder och forskning.

-Att utveckla behöver inte alltid innebära stora förändringar – men vi måste våga prova andra vägar ibland. Tillsammans med alla engagerade chefer och medarbetare i psykiatrin är jag säker på att vi kommer att kunna utveckla den psykiatriska vården i Region Örebro län ytterligare. Att arbeta med utveckling är också viktigt för att våra medarbetare och chefer ska känna att de kan utvecklas hos oss.

Anhörig- och brukarföreningar finns representerade utanför Wilandersalen en stund före och efter föreläsningen.

Kontakt
Karin Haster, områdeschef Område psykiatri, Region Örebro län,
Mail: karin.haster@regionorebrolan.se
Telefon: 019-602 70 22

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.