Västra Götalandsregionen

Media inbjudes den 11 maj kl. 09:00: Pressträff om konferensen ”Welfare and health for children and youth 2006”

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:50 CEST

Pressträffen ska ge media en bild av kommunernas och regionens arbete med barn- och ungdomars hälsa utifrån FN:s barnkonvention. Dessutom berättar den nya chefen för EU-kommissionens representation i Sverige om arbetet ur ett EU-perspektiv. Professor West från Glasgow står för forskningsperspektivet. Direkt efter startar konferensen.

Pressträffen hålls kl. 09:00-10:00 den 11 maj på Lundsbrunns konferensanläggning. Då inbjuds representanter för media för att träffa:

Karin Engdahl, regionråd i Västra Götalandsregionen, som berättar om startskottet för regionens arbete med FN:s barnkonvention.

Bo Bergsten, kommunalråd i Götene, som bland annat berättar om varför konferensen genomförs i Lundsbrunn och om samarbetet mellan de sex vänorterna Tidaholm, Skara, Vara, Skövde och Götene.

Anders Henriksson, ny chef för EU-kommissionens representation i Sverige, som presenterar det europeiska arbetet med att stärka barn och ungdomars rätt till ett hälsosamt liv genom FN:s barnkonvention.

Professor Patrick West från university of Glasgow som presenterar forskning om hur sociala omständigheter kan påverka barns hälsa.

Efter introduktionen inbjuds media att närvara på konferensen som startar kl. 10:00.

Den internationella konferensen ”Welfare and health for children and youth 2006” den 11-13 maj 2006 i Lundsbrunn bygger på hur länder tillsammans kan utveckla en användbar strategi för att ta tillvara olika länders kunskaper om barns och ungdomars hälsa.

Länk till tidigare pressmeddelande om konferensen
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/press/view.cfm?RecordID=3935

Kontaktperson: Åse Enkvist, Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, 0521-27 53 22, 0708-37 85 97.