Nättidningen Payback / Payback Sverige

Media ljuger och raljerar likadant 2011 som 2010!

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2011 23:40 CET

I något litet skrymsle närde jag kanske en stilla förhoppning att året 2011 skulle bli ett bättre och journalistiskt adekvatare år än 2010. Men, ack som jag bedrog mig! Exempelvis NT fortsätter med exakt samma raljerande och substanslösa journalistik som under 2010.

Jan Karlsson gör, i en recension av Wierups och Matti Larssons ”Svensk Maffia – Fortsättningen”, sig skyldig till två journalistiska kardinalfel. Recensionen består även i övrigt av raljerande beskyllningar och direkta faktafel men allt kan ju inte alltid bemötas då varje motartikel i så fall skulle svälla iväg i det oändliga.

Det första felet, NT i allmänhet och Karlsson i synnerhet, gör sig skyldig till är att inte vara påläst på kriminalstatistiken vad gäller bikers. Ett fel som han för övrigt delar med Wierup, som aldrig låtit fakta stå i vägen för artikelsyftet. Karlsson skriver "Det innebär inte att gängen, eller brödraskapen, skulle vara ofarliga. De ägnar sig åt utpressning och indrivning, smuggling och pengatvätt, hot och mord. De skyr inga medel och är konstant beredda att eliminera avhoppare, motståndare - det enskilda människolivet står inte högt i kurs hos gängens ledare och fotfolk”.

Så skriver den oupplyste som okritiskt tror på vartenda ord som står tryckt i en tidning eller påstås i en bok. Men, varför bemödade du dig aldrig att gå till botten med statistiken kring bikers och bikerklubbarna innan du författade en skrivelse i ämnet, Karlsson?

Det finns nämligen två olika statliga utredningar som gjorts vad avser bikerkriminliteten. Den ena stod Brå för 1999 och den andra stod Sveriges Radio för under 2007. Denna statistik och forskning, vilken vi väl alla bör förhålla oss till och betrakta såsom varande sanningen, emedan den är gjord av oberoende organ och samtidigt utgör de enda fakta som existerar i saken, visar på en helt annan bild. Sveriges brottsforskningsorgan Brå fastslår i sin rapport dels att all kriminalitet inom bikerkulturen är resultatet av enskilda individers kriminalitet som aldrig kan härledas eller faller tillbaka på klubbarna. Och, de olika brottstyper som under många år nu lagts bikerklubbarna till last, av media, polis, Wierup och nu Jan Karlsson inte är adekvata beskyllningar. Exempelvis finns endast sex fall av indrivning och 27 fall av utpressning under 21 års tid. Mord? Inte ett enda fall med dödlig utgång som har kunnat hänvisas till någon mc-klubb! Istället är trafikbrott och innehav/eget bruk av narkotika överrepresenterade i brottstatistiken. Det vore kanske inte en dum idé att läsa på lite fakta först och inte bara okritiskt återge vad en författare påstår i en bok. Eller vad säger du, Karlsson?

Exakt samma fenomen uppstår när det gäller Karlssons bristande faktakontroll och därvid raljerande kring bikers sjukpenning. Det är ju inte precis så att Försäkringskassan massunderkänt bikers olika sjukdomsdiagnoser och fastslagit att personerna är arbetsföra. Statistiken, som för övrigt publicerades just i Svensk Maffia-alstret, visade nämligen istället att i elva av sexton undersökta fall berodde mc-klubbmedlemmarnas indragna rätt till sjukersättning på att Försäkringskassan underkände inkomstuppgifter m.m. Inte på att den bakomliggande sjukdomsdiagnostiken ifrågasattes!

Således tillgodogjorde sig Karlsson inte ens fakta när den för en gångs skull serverades mitt framför näsan på honom. Hade artikeln inte blivit lika rolig och raljerande om recensenten skulle hållit sig till fakta? Nej, den hade nog inte det - men den hade i gengäld varit sanningsenlig och ett stycke god journalistik. Men, god journalistik står ju inte särskilt högt i kurs när det avser bikerkulturen. Kanske trevligare att få en uppskattande kollegial dunk i ryggen..

Recensionen: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6556058 

Relaterad artikel: http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten

Peter Schjerva för Nättidningen Payback/Payback Sverige

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name