Ebiquity Nordics

Media Path Billetts byter namn till Ebiquity och breddar produktutbudet på den nordiska mediemarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:00 CET

Det nordiska medieauditeringsföretaget Media Path Billetts är från och med nu verksam under varumärket Ebiquity. Billetts ägare, det engelska börsnoterade bolaget Ebiquity, väljer att samla alla sina varumärken under ett namn. Namnbytet genomförs inom hela Billetts-nätverket globalt och omfattar, utöver Billetts, även det nyligen förvärvade mediebevakningsföretaget Xtreme Information.

Det blir en relansering av företaget som får en ny grafisk profil och en ny webbplats, www.ebiquity.com samt www.ebiquity.com/nordics.

Media Path är sedan 2009 Billetts nordiska partner och att namnbytet genomförs även i Norden är ytterligare ett steg i fördjupningen av samarbetet. Hela Ebiquitys internationella produktportfölj inklusive Xtreme Information kommer nu att representeras via det nordiska kontoret.

– Vi är Ebiquity’s partner i Norden vilket innebär att våra kunder, det vill säga annonsörerna, får tillgång till både våra och Ebiquity’s nya produkter och tjänster. Vi kan bland annat erbjuda fler tjänster såsom modeller för Return on Investment, globala mediebyråupphandlingar, global media bevakning samt fler online tjänster. Vårt erbjudande kring onlineoptimering stärks också genom ytterligare samarbeten i Norden vilket kommer vara till stor nytta för våra kunder, säger Ebba Horn, vd Ebiquity i Norden.

Ebiquity är den snabbast växande auditören i Norden och arbetar idag med många av Sveriges största annonsörer.
– Vår verksamhet i Sverige har mer än tredubblats under 2010 jämfört mot 2009. Antalet anställda har dubblerats och vi har stort behov av att hitta fler duktiga personer som kan hjälpa våra kunder, säger Ebba Horn. 

Media Path har sedan starten 2008 haft ett nära samarbete med Sveriges Annonsörer och bistått i frågor som berör medieköp, tjänster och avtal med mediebyråer. Samarbetet med Sveriges Annonsörer fortsätter i oförändrad form efter namnbytet.

– Våra tjänster är skräddarsydda och anpassade till varje annonsörs och varje lands unika marknadsförutsättningar samtidigt utvecklar vi ständigt nya globala tjänster för att möta kundernas behov av optimal användning av både traditionella och nya medier, avslutar Ebba Horn.   

För mer information kontakta:
Ebba Horn, vd Ebiquity Nordics
ebba.horn@ebiquity.com, 070- 492 87 04  

Ebiquity är nordens snabbast växande medieauditingföretag och ingår i Ebiquity’s internationella nätverk. Idag är vi 9 personer i Sverige som hjälper våra kunder att maximera effektiviteten av medieinvesteringarna genom en bred portfölj av tjänster.