Media720 AB

Media Sjutjugo lanserar nya bemanningstjänster

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 13:45 CET

Media Sjutjugo breddar sitt utbud av bemanningstjänster till företag i mediebranschen.

Nu erbjuder Media Sjutjugo även bemanningslösningar för tjänster inom Back Office, som ett komplement till vårt redan starka bemanningsutbud av kompetens inom försäljning, marknadsföring och företagsledning.

Exempel på detta är uppdrag inom medie- och reklamplanering, traffic, säljstöd och administration kring försäljnings- och marknadsfunktioner.

- Vi märker helt klart en ökad efterfrågan på nya bemanningslösningar bland våra kunder och andra företag i mediebranschen. Det beror inte minst på att många nu ser över sina kostnader och söker mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar inom alla delar av organisationen. Traditionellt sett har efterfrågan mest legat på redaktionell personal men nu ökar också intresset för andra tjänster som säljstöd och administration kring försäljnings- och marknadsfunktioner, säger Magnus Wallén, en av grundarna av Media Sjutjugo.

Media Sjutjugo, som även erbjuder konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och rekrytering, har idag ett bredare erbjudande än de flesta på marknaden och växer snabbt. Idag har företaget närmare 20 anställda och många av de ledande medieföretagen som kunder.

- Om man ska kunna arbeta professionellt med kompetensförsörjning till företag idag krävs en betydligt djupare kunskap om kunden. Ett samarbete med en ny kund för oss börjar ganska ofta med en konsultinsats av en seniorkonsult med erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling inom media. Det ger oss en bättre kunskap om kundens behov när det gäller att bemanna eller rekrytera in ny kompetens. Men det väcker även andra frågor kring exempelvis Employer Branding – hur vi kan hjälpa företagen att bli en mer attraktiv arbetsgivare och kunna behålla duktiga medarbetare, eller Outplacement – att kunna hjälpa övertalig personal hos vår kund till nya jobb. Kunden upplever oss som en viktig samarbetspartner som ger dem betydligt mer än traditionella rekryterings- och bemanningsföretag, avslutar Magnus Wallén.

För ytterligare information kontakta Magnus Wallén, telefon 08-554 205 45, e-post magnus.wallen@mediasjutjugo.se, eller besök vår webbplats www.mediasjutjugo.se

Media Sjutjugo hjälper medieföretag med strategiska och operativa konsultinsatser på ledningsnivå samt hyr ut eller rekryterar kunnig personal. Med fokus och en helhetssyn på media ser vi till att våra kunder har rätt kompetens vid rätt tillfälle.