Mediahem Norden AB

Mediahem levererar ”smarta lås” till Drottninggatans nya hotell

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 09:31 CEST

Mediahem inledde i våras ett samarbete med Danska Poly-Control som utvecklar och tillverkar dörrlås som låter sig styras via Mediahems ”smart gateway”, Vera. Kombinationen ”smart gateway” och Poly-Controls lås tillåter kunden att på distans via mobiltelefon eller dator styra och övervaka de dörrar som är utrustade med systemet.

Samarbetet mellan ”Stockholm Inn Hotel” och Mediahem Norden AB började när hotellchefen och tillika delägaren Rafik Bebawy hörde av sig till Mediahem för en diskussion rörande de nya låsen. Diskussionen mynnade ut i ett samarbete som i slutet av juli innebar att Mediahem monterade ”smarta lås” på hotellets samtliga dörrar. Ett för priset helt nytt låskoncept inom hotellbranschen.

Låssystemet fungerar så att hotellpersonalen tar emot bokningar och i stället för en rumsnyckel får gästen en kod (4-8 siffror) som används för att låsa upp rumsdörren. Koden gäller endast under den tid gästen bor på hotellet och raderas därefter ur bokningssystemet. På detta sätt kan hotellet via mail/sms skicka ut gästens kod redan vid bokningstillfället i samband med förbetald hotellvistelse, eller vid ankomst direkt i receptionen.

”- Låssystemet kommer att underlätta mycket för oss” säger hotellchefen Rafik. ”-Vi slipper hantering med passagekort / passagebrickor och kan på så sätt effektivisera personalens närvaro vid gästernas ankomst. Systemet kommer dessutom snabbt att betala sig, inte bara tack vare det förhållandevis låga priset, utan framförallt genom den positiva personaleffekten och avsaknaden av kort/passagebrickor” fortsätter Rafik.

Mediahems VD Inge Stokka är övertygad om att det koncept Stockholm Inn Hotel tillämpar, inom kort kommer at ses på fler hotell runt om i Skandinavien.
”- Systemet är oerhört smidigt och kan faktiskt redan integreras med vissa ledande hotellbokningssystem, detta innebär att koder autogenereras så snart hotellet registrerar boende för en gäst. Dessutom kan systemet användas på fler dörrar, exempelvis kan gästen använda sin rumskod i hotellets entré nattetid, eller kanske till gemensamma utrymmen i hotellet” säger Inge Stokka.

Mediahem kommer under vintern att lägga extra energi på de nya smarta låsen och hoppas att på sikt kunna anställa minst en person som uteslutande arbetar med att marknadsföra och leda montering av låsen mot hotell, företag och föreningar. "Det är en naturlig utveckling av "smarta hem-konceptet" och samtidigt ett kvitto på att tekniken blivit allt mer intressant nu när hotellbranschen väljer vårt låssystem framför andra" avslutar Inge Stokka.

För mer information samt kontaktuppgifter se www.mediahem.se
Mediahem - Connecting Life 

Mediahem är ett teknikföretag som i första hand arbetar med hemautomation och det digitala hemmet. Vi erbjuder våra kunder, förutom traditionella IT-tjänster, flexibla lösningar för att styra och övervaka hem, kontor och kommersiella fastigheter via en uppkopplad dator eller mobiltelefon vart än de befinner sig.

Vi för en konstant omvärldsbevakning för att alltid kunna erbjuda kvalitativa tjänster och produkter som ligger i teknikens absoluta framkant.

Tekniker som Z-Wave och Zigbee ligger oss varmt om hjärtat varför en stor del av vår verksamhet ligger kring produkter som stöder dessa tekniker.

Vår övertygelse är att den trådlösa tekniken kommer utvecklas och tillämpas så mycket att den inte bara kommer att utgöra grunden i våra hemmanätverk, utan även i offentliga miljöer, kontor och vårdinrättningar.

Mediahem - Connecting Life