Karlskrona kommun

Mediamöte: Friskvårdsinformation till alla kommunanställda!

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 16:54 CEST

Inbjudan till mediamöte i Konserthuset, den 5 oktober kl. 12.30

Friskvårdsinformation till alla kommunanställda!

För att stimulera vårt frisktänkande och vrida fokus från rehabilitering och sjukfrånvaro till förebyggande friskvård och frisknärvaro kommer vi att genomföra en friskvårdsvecka på Konserthuset vecka 41 för alla anställda i Karlskrona kommun. Där kommer det att vara en föreläsning på drygt 1 timme och en "prova-på-mässa". Samma föreläsning kommer att ges under flera dagar vid 3 till 4 tillfällen per dag, inklusive kvällstid, för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Föreläsningarna börjar tisdagen den 5 oktober i Konserthuset, Karlskrona.

Syftet med ovanstående är att öka medvetenheten hos oss alla om vikten av bl.a. bra kostvanor och regelbunden motion samt att lyfta fram det egenansvar som var och en har för sin hälsa. Friskvård kräver aktiva insatser av individen själv.

Välkommen till Mediamöte där vi presenterar Friskvårdsveckan mer i detalj och där du får uppleva föreläsningen och "prova-på-mässan".

Tid: 12.30 den 5 oktober 2004
Plats: Konserthusets foajé i Karlskrona

Vid mötet deltar:
Anneli E Malmström, Personalchef Karlskrona kommun
Christina Mårdhed, Hälsagruppen
Christer Fors, Hälsagruppen

Anneli E Malmström
Personalchef Karlskrona kommun
Tel 0455-30 35 38
Fax 0455-30 30 30