Landstinget i Jönköpings län

Medicinkliniken på Höglandssjukhuset nominerad till GötaPriset

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 13:18 CET

Ökat patientansvar ger välmående patienter
som kräver mindre vård.

Jörgen Tholstrup med medarbetare på Mag- och tarmmottagningen,
medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö har nominerats
till GötaPriset tillsammans med 52 (utav 269) andra projekt.
Titeln på projektet är: "Ökat patientansvar ger välmående
patienter som kräver mindre vård"


2001 gjordes en omorganisering av mag-tarmmottagningen
förr att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och öka
deras ansvarstagande. Efter en analys av grundvärderingar
och patient-vårdrelation beslutades att, istället för att
fokusera på mötet mellan läkare och patient, eftersträva
ett arbetssätt där patienten ingår som en naturlig deltagare
i ett team tillsammans med läkare, sjuksköterska, dietist m.fl.

Nytänkande

Traditionella planerade årliga återbesök ersattes
då det ansågs lämpligt till strukturerade
telefonkontakter med sjuksköterska.

Inför samtalet kontrolleras blodprov och ett
kort livskvalitetsformulär. Patienten kan vid behov
kontakta mottagningen och få rådgivning eller
läkartid inom tre dagar efter bedömning eller om
patienten önskar det.För att säkerställa att detta arbetssätt alstrar hög
kvalitet görs kontinuerliga mätningar av resultaten.
Tillgänglighet registreras i form av väntetider
för remisspatienter.Kvalitetsregister

I samarbete med de övriga sjukhusen i Jönköpings län
har det utvecklats ett kvalitetsregister, där man,
förutom diagnos mm, registrerar medicinska resultat
och patienternas självupplevda hälsa.
Mätningen görs kontinuerlig av patient- och
personaltillfredställelse på klinknivå.Antalet patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
som har vårdats på Höglandssjukhuset 1999-2005
har undersökts och jämförts med nationella data.
Antalet patienter med ulcerös kolit som har begärt
recept under det senaste året har efterforskats i
läkemedelsdatabas och journaler för att kunna
uppskatta följsamhet till rekommenderad läkemedelsbehandling.Resultat
Oprioriterade remisspatienter får tid efter 16,4 dagar (2005),
återbesök ges till planerad tid liksom akutbesök inom tre dagar.
Telefontillgängligheten är mycket god.
De medicinskaresultaten är goda och
patienternas livskvalitet är hög.
Patient- och personaltillfredsställelse är hög.

Antalet patienter som har behövt inneliggande
vård har minskat med 55 %. Akutbesök på mottagningen
har minskat med 80 %. Följsamhet till rekommenderad
läkemedelsbehandling (mätt som andel som begär recept)
är 83% av patienter med inflammation i hela tarmen,
vilket är betydligt högre än vad som har funnits i andra studier.Sammanfattning

Arbetssättet, som eftersträvar att öka patienternas
delaktighet och där patienterna tar ett större eget
ansvar åstadkommer resultat av hög kvalitet samtidigt
som tillgängligheten ökar dramatisk.
Antalet inläggningar och akutbesök har
minskat påtagligt är en oväntad observation.En förklaring kan vara den ökade tillgängligheten
på mottagningen vilket dels ger större trygghet och
sannolikt medför den en snabbare insättning av
behandling vid försämring av sjukdomen. En bidragande
faktor kan vara bättre följsamhet till läkemedelsbehandling,
en studie i samarbete med apoteket som
nu planeras kommer ge svar på detta.Kvalitetsmässan

Nominerat projekt kommer att presenteras på
KvalitetsMässan den 20-22 november på
Svenska Mässan i Göteborg. KvalitetsMässan
är Nordens största konferens och fackmässa
om verksamhets- och samhällsutveckling.
Bland årets medverkande kan nämnas
kommun- och finansmarknadsminster Mats Odell,
Cissi Elwin, vd för Svenska Filminstitutet,
hjärnforskaren Martin Ingvar, Kattis Ahlström,
chefredaktör för Icakuriren, äventyrarna
Fredrik Sträng och Renata Chlumska,
professorerna Stefan Einhorn och ^
Dick Harrison, samt ”stressdoktorn” Tomas Danielsson.GötaPriset har sedan 1989 delats ut till landets bästa
förnyelseprojekt i offentlig sektor. GötaPriset kommer att
utses av en jury bestående av stadsdirektör Åke Jacobsson,
Göteborgs Stad, regiondirektör Johan Assarsson, Västra Götalandsregionen,
generaldirektör Lena Jönsson, Verva, direktör Britta Rundström,
Sveriges Kommuner och Landsting, vd Jerry Karlsson, SIQ och
rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet. Förutom äran
belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor.Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad,
Västra Götalandsregionen, Verva, Sveriges Kommuner
och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ
och Göteborgs universitet.Presskontakt:

Överläkare Jörgen Tholstrup

0381-354 26


Vänliga hälsningar

Kicki Ekbladh
Informatör, Höglandets sjukvårdsområde
Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö
christina.ekbladh@lj.se
0381-350 26, 070-543 50 26
www.lj.se/hoglandssjukhuset