Lunds universitet

Medicinska fakulteten i Lund har stoppat blödningen

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:25 CEST

Medicinska fakulteten i Lund har stoppat blödningen och går stadigt mot en ekonomi i balans. Halvårsbokslutet visar ett positivt överskott på 26 miljoner kronor efter periodiseringar.

När fakultetsledningen med dekanus Bo Ahrén i spetsen startade arbetet för att få fakultetens ekonomi i balans var utgångsläget ett negativt myndighetskapital på 127 miljoner kronor. Detta var den 1 januari 2006 och ett krävande åtgärdsarbete stod för dörren. I oktober 2006 presenterades den femåriga ekonomiska handlingsplanen ”Vägen mot framtiden”. Målet för handlingsplanen, förutom årliga budgetar i balans, är att reducera det negativa myndighetskapitalet med cirka 70 procent under en femårsperiod.

- Vid bokslutet 2006 kunde vi minska det negativa myndighetskapitalet med cirka 10 miljoner kronor och nu visar halvårsresultatet för 2007 ett positivt överkott på 26 miljoner kronor. Det är naturligtvis oerhört glädjande att våra ansträngningar bär frukt, säger Bo Ahrén.

Till stora delar kan överskottet förklaras av externa forskningsanslag och cirka 18 miljoner kronor utgörs av en donation. Om ett till två år räknar ledningen med att också handlingsplanen ska ha slagit igenom fullt ut. Genom bland annat minskade lokalkostnader och administrationskostnader åtgärdas den underliggande obalansen i ekonomin .

- De externa anslagen är i sig ett kvitto på att vi är framgångsrika inom forskningen och donationen hade aldrig kommit fakulteten till gagn om vi inte tagit den ekonomiska krisen på allvar och satt in kraftiga åtgärder. Utan att förta glädjen av det positiva halvårsresultatet är det viktigt att vi följer den ekonomiska handlingsplanen fullt ut. Samtidigt skapar denna positiva utveckling nu möjligheter för oss att verkligen kunna göra satsningar på mer solid grund, och det som vi nu prioriterar är satsningar på tjänster för våra yngre forskare, avslutar Bo Ahrén.

Kontakt: Bo Ahrén, tel: 046-222 8084, mobil: 0705-520758, bo.ahren@med.lu.se

Katrin Ståhl