Lunds universitet

Medicinska fakulteten riktar blicken mot Kina

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:36 CEST

Den snabba utveckling inom områdena teknologi och medicin som idag sker i Kina saknar motstycke någon annanstans i världen. Genom att teckna ett samarbetsavtal med Fudan University i Shanghai räknar Medicinska fakulteten vid Lunds universitet med att universitetet kan bidra till och dra nytta av den explosiva utvecklingen i Kina.
- Avtalet är av stor strategisk vikt för medicinska fakulteten. Redan inom ett år kommer kinesiska forskare att finnas på plats vid Lunds universitet som ett resultat av det nya avtalet, säger Peter Nilsson-Ehle prodekanus för forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten i Lund.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har slutit ett samarbetsavtal med Fudan University i Shanghai för stimulera till forskningsutbyte mellan universiteten.
Både studenter och yngre forskare kommer att delta i utbytet mellan universiteten. Framför allt kommer utbytet att ske inom de fem områdena immunologi, neurologi, kardiologi, tumörbiologi och diabetesforskning. Medicinska fakulteten har redan internationellt välkänd forskning inom dessa områden.

- Vi har mycket goda forskningsmiljöer, avancerad teknisk utrustning och ett ”know-how” som vi gärna delar med oss av, berättar Peter Nilsson-Ehle. Kina, som satsar stora resurser på den medicinska forskningen och utvecklingen, har ett forskningsunderlag i form av populationsunderlag och patientmaterial som inte finns i Sverige.

- Vi hoppas att vi redan inom ett år kommer att välkomna de första forskarna från Shanghai inom ramarna för detta avtal. Ett tidigt resultat av samarbetet är en gemensam forskningskonferens som kommer att genomföras i maj 2005 i Shanghai. Där kommer såväl seniora som juniora forskare från våra respektive universitet att delta, fortsätter Peter Nilsson-Ehle.

För mer information:
Peter Nilsson-Ehle
046-17 34 52, 0705-12 34 52
Peter.Nilsson-Ehle@klinkem.lu.se

Johanna Sandahl