Lunds universitet

Medicinska hedersdoktorer 2010

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 13:23 CET

Två framgångsrika forskare med långvariga relationer till Medicinska fakulteten i Lund, Karen Luker och Josef Smolen, och en välkänd företagare, Ingvar Kamprad, har utsetts till fakultetens hedersdoktorer för 2010. De promoveras den 28 maj i Lunds domkyrka.

Karen Luker lade under sin tid som gästprofessor vid Lunds universitet 1984-1985 grunden till universitetets forskning inom det vårdvetenskapliga området, särskilt omvårdnads forskning. Forskningssamarbetet har sedan dess fortsatt, kring vård av äldre, palliativ vård, graviditet och föräldraskap. Karen Luker har under senare år även stöttat fakulteten i dess forskningsutveckling genom utvärdering av och förslag till framtida forskning. Karen Luker är professor och chef för The School of Nursing, Midwifery and Social Work vid Manchester University och en internationellt framträdande forskare inom vårdforskningen. Hennes egen forskning är fokuserad på kroniska sjukdomar och livskvalitet.

Josef Smolen är professor i invärtesmedicin och reumatologi vid universitetet i Wien. Han är en av världens ledande reumatologer och han har starkt bidragit till utvecklingen inom reumatologin internationellt. Utöver ett omfattande vetenskapligt arbete har han även gjort stora insatser som ledare och organisatör. På detta sätt har Smolen bidragit till att banbrytande ny kunskap snabbt kunnat omsättas till behandling av reumatisk sjuka patienter. Josef Smolen har, och har haft, många samarbeten med forskare med olika yrkesbakgrund och inriktningar vid Lunds universitet under nästan ett kvarts sekel. Han är en stark förebild för många av forskarna vid universitetet och har förmedlat många viktiga forskningskontakter runt om i världen.

Ingvar Kamprad är mest känd som grundaren av och mångårige ledaren för IKEA, men han har sedan flera decennier också visat ett stort engagemang för medicinsk forskning, främst cancerforskningen. Cancerforskningen vid Lunds universitet har under åren genom Berta Kamprads stiftelse fått över 100 miljoner kronor. Berta var Ingvar Kamprads mor som drabbades och avled av cancersjukdom. Ingvar Kamprads engagemang för cancerforskningen i Lund har gett forskarna stora möjligheter att utveckla sin forskning. Inte minst genom den donation som utgjorde grundplåten till byggandet av Kampradhuset på sjukhusområdet i Lund som bl a rymmer det onkologiska forskningslaboratoriet. Ingvar Kamprad har även stöttat undervisningen vid fakulteten genom en donation som gjorde det möjligt att öppna det kliniska träningscentrumet Practicum i Kampradhuset.


För mer information om…

… Karen Luker
Kontakta Anna-Karin Dykes, tel 046-222 19 26, Anna-Karin.Dykes@med.lu.se

… Josef Smolen
Kontakta Frank Wollheim, tel 046-17 22 80, Frank.Wollheim@med.lu.se

… Ingvar Kamprad
Kontakta Bo Baldetorp, tel 046-17 75 70, Bo.Baldetorp@med.lu.se, eller Dick Killander, tel 0708-277502, Dick.Killander@med.lu.se