Lunds universitet

Medicinska hedersdoktorer 2011

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 14:33 CET

Professorerna Anders Palm och Fred H. Gage har utsetts till Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2011 för sina värdefulla insatser för läkarutbildningen respektive neuro- och stamcellsforskning i Lund

Anders Palm, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet sedan 1999, är hjärnan, hjärtat och motorn bakom det mycket framgångsrika utbildningsområdet Medical Humanities inom läkarutbildning vid Lunds universitet. Medical Humanities är interaktionen och integrationen mellan medicin och humaniora. 2007 initierade Anders Palm utvecklingen av kursen ”Kroppen i humanioraperspektiv”, viken just ger studenterna möjlighet att på en hög intellektuell nivå använda skönlitteratur, konst och musik för att bland annat problematisera läkarrollen, möten med patienter och anhöriga.

Genom Anders Palms viljekraft, visionära synsätt och studentfokus har delkursen mycket framgångsrikt integrerats i den ordinarie läkarutbildningen på samma villkor och med samma krav som övriga kurser.

Än så länge finns det ingen motsvarighet någon annanstans i Sverige, men begreppet är internationellt accepterat och etablerat i utbildningar vid Medical Schools bl a i USA. Kursen ”Kroppen i humanioraperspektiv” bidrar i allra högsta grad till studenternas professionella utveckling i läkarrollen och måste betecknas som en seriös succé till gagn för såväl studenterna som Medicinska fakulteten och vårdsektorn.

Professor Fred H. Gage, The Salk Institute, La Jolla, USA, är en av världens ledande neuroforskare. Under sin karriär har han gjort banbrytande insatser i studier av hjärnans plastiska egenskaper och reparativa förmåga och han är världsledande i studiet av nervcellsnybildning i den vuxna hjärnan. Gage forskning har rönt stor uppmärksamhet och varit ytterst betydelsefull för hela det neurovetenskapliga forskningsfältet. Det har medfört att han erhållit ett stort antal vetenskapliga utmärkelser och innehaft betydelsefulla uppdrag i en flera olika akademiska och vetenskapliga organisationer, bland annat med ett förestående ordförandeskap i International Society for Stem Cell Research.

Under första halvan av 80-talet tillbringade professor Gage fyra år i Lund som gästforskare vid dåvarande Histologiska institutionen. Han har sedan dess hållit kontinuerlig kontakt med neuroforskningen i Lund och varit en stor supporter och inspiratör, inte minst för de yngre forskarna. Under 2002-2008 var Gage medlem i Stamcellscentrum Scientific Advisory Board och har varit ett värdefullt stöd för utvecklingen av stamcells- och neurogenesforskningen vid Medicinska fakulteten.

Fred H. Gage´s fortlöpande intresse och stöd som medarbetare, rådgivare och inspiratör har haft central betydelse för utvecklingen av neuro- och stamcellsforskningen i Lund.