Läkare för Miljön

Medicinska risker med slamspridning. Caféafton, Göteborg 3 mars

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 11:13 CET

Caféafton 3 mars 2010 kl  18.00 på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

För att återföra fosfor till kretsloppet sprids avloppsslam på våra åkrar. För att minimera risken att sprida skadliga ämnen har en certifieringsprocess införts. Det finns dock en allmänt utbredd oro för vad t ex innehållet av kadmium och läkemedelsrester betyder för människors hälsa på lång sikt. 

Program:
- Hälsoeffekter av kadmium. Lars Barregård, miljömedicinare, Göteborgs universitet 
- Läkemedelsrester i slam. Niklas Paxeus, kemist, Ryaverken
- Hälsoeffekter av slamspridning. Björn Fagerberg, Läkare för Miljön

Läkare för Miljön www.lakareformiljon.se i samarbete med Ingenjörer för Miljön www.ifm.nu.

Hållbar utveckling - bättre folkhälsa!