Teknologisk Institut

Medicinteknik i framtidens vårdlokaler - en spännande utmaning

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 10:21 CET

De flesta sjukhus står inför stora ny- eller ombyggnadsprojekt, där just den medicintekniska utvecklingen är en stark pådrivande faktor. Konferensen Medicinteknik i framtidens vårdlokaler tar en titt in i framtiden för att ge svar på frågan om hur medicinteknik kommer att integreras i framtidens vårdmiljöer.

Hybridsalar och nytänkande utformning av trauma- och akutmottagningar är högteknologiska projekt som ställer väldigt specifika krav på medicintekniken. Vad mer kan vi förvänta oss av framtidens sjukvård? Hur ska de medicinsktekniska aspekterna tas till vara på bästa sätt i planeringen och hur blir upphandlingen en naturlig del av detta?

Välkommen till två branschdagar där praktikfall, branschkunniga och experter på området kommer att dela med sig av sina erfarenheter för att tillgodose se er med värdefull kunskap om medicinteknikens frammarsch.

Ur programmet

  • Hur påverkas arbetssätt och lokalbehov i framtidens sjukvård av den medicintekniska utvecklingen?
  • Utveckling av medicinsk teknik och IT – påverkan på vårdmiljöer idag och imorgon
  • Medicinteknik som en stabsfunktion till sjukvården?
  • Hybridsalar – medicinteknisk innovation när den är som bäst
  • Telemedicinsk kommunikations påverkan på framtidens vårdmiljöer

Läs mer och anmäl dig här...

Vänliga hälsningar

Negar Zaerzadeh
Projektledare
076–5275528
Teknologisk Institut


Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.