Sveriges Mediebyråer

Mediebyråbarometern för februari 2012: TV och internet bakom ökade medieinvesteringar

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 08:59 CET

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i februari 8 procent högre än samma månad föregående år. Medieinvesteringarna påverkades generellt positivt av att februari hade en extra dag i och med skottåret. Ökningen förklaras vidare av mediekategorierna TV och internet, som efter en försiktig inledning på året återhämtade sig väl i februari. Båda mediekategorierna ligger efter två månader högre än samma period 2011. Dagspressen fortsätter att uppvisa en svag utveckling och ligger efter två månader under fjolårsnivån, även radio har haft en tuff start på året. Totalt förmedlades under februari 990 miljoner kronor.

Under februari är det främst två mediekategorier som har haft en mycket stark utveckling. Internet ökade med 22 procent och TV med 19 procent. I övrigt noterades mindre ökningar för mediekategorierna DR/annonsblad, bio, utomhus och sök.

 − Att de totala medieinvesteringarna ligger nästan 2 procent högre än motsvarande period 2011 är ett styrkebesked. Speciellt med tanke på att förra året var ett rekordår med de högsta medieinvesteringarna någonsin. Skulle dessutom finansoron i världen komma att dämpas kan 2012 bli ett riktigt bra år för branschen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

 – Om vinnarna hittills i år är TV och internet, tillhör dagspressen förlorarna. Både storstadsmorgonpress och kvällspress minskade med drygt 10 procent i februari. Den lokala morgonpressen har klarat sig något bättre men efter två månader ligger investeringarna ändå nästan 6 procent lägre än samma period föregående år. Även radio har en haft en tuff start på 2012 och backar ytterligare i februari. Det ska dock sättas i relation till att 2011 var ett väldigt starkt radioår, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

De mediekategorier som har haft en negativ utveckling i februari är kvällspress (-12 procent), storstadspress (-11 procent), radio (-8 procent), populärpress (-2 procent) och fackpress (-1 procent).  

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Mediekategorier som ökat i februari 2012:
Övrigt 38 procent
Internet 22 procent
TV 19 procent
DR/Annonsblad 6 procent
Bio 3 procent
Utomhus/Trafikreklam 2 procent
Sök 1 procent
Landsortspress 0 procent

Mediekategorier som minskat i februari 2012:
Fackpress -1 procent
Populärpress -2 procent
Radio -8 procent
Storstadspress -11 procent 
Kvällspress -12 procent 

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren den 17/4, 15/5 samt 12/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.