Sveriges Mediebyråer

Mediebyråbarometern för januari 2010: Hög efterfrågan på tevereklam kan leda till prisökning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:58 CET

Efter ett år med ständigt fallande resultat i medieinvesteringarna visar första månaden 2010 positivare siffror. Mediekategorier som sökordsmarknadsföring och kvällspress ökade med 12 respektive 8 procent under januari samtidigt som flera medieslag minskade kraftigt. Januari som helhet slutade på minus 4 procent.

− Januari bådar gott, minus 4 procent är det minsta tappet på länge, men det är först under de kommande månaderna vi kommer att se i vilken omfattning investeringarna är på väg tillbaka. Januari brukar generellt vara en månad med låga volymer så det är svårt att så här tidigt på året bedöma hur utvecklingen kommer att te sig under våren, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Förutom positiva januariresultat för sök och kvällspress ökar även kategorierna internet och TV med 2 procent vardera. Utomhus och trafikreklam visar oförändrade resultat. 

− Efterfrågan på tevereklam är hög just nu. De flesta tevekanaler har varit utsålda i januari och februari, och det ser ut som om den trenden kommer att fortsätta in i mars. Med den utvecklingen finns det också en risk att priserna kommer att stiga snabbare än vad vi har trott, säger Staffan Slörner.

− Jag tycker att det är intressant med den positiva trenden för TV. Vi ser tydligt att tevetittandet ökar, speciellt i målgruppen yngre män, samtidigt som webb-tv har ökat kraftigt. Detta sammantaget gör att vi spår en positiv utveckling för TV under våren, säger Håkan Gustafsson, vd Carat Norden.

För tryckta medier går det något sämre. Bortsett från kvällspress, som ökat annonsvolymerna under januari med 8 procent jämfört med 2009, visar fackpress, populärpress, storstadspress och landsortspress på negativa siffror jämför med samma period föregående år. För de mindre kategorierna som bio och DR/Annonsblad samt övrigt kan stora skillnader uppstå enstaka månader vilket också syns i resultatet för januari.

Mediekategorier som ökar i januari:
Sök                         12 procent
Kvällspress                 8 procent
Internet                    2 procent
TV                           2 procent
Utomhus/Trafikreklam  0 procent

Mediekategorier som minskar i januari:
Bio                          -59 procent
Övrigt                      -42 procent
DR/Annonsblad         -28 procent
Fackpress                 -14 procent
Populärpress             -13 procent
Radio                       -12 procent
Storstadspress           -9 procent
Landsortspress           -7 procent 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-50 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070-251 22 00