StockholmMediaWeek

Mediebyråbarometern för juni-juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 16:31 CEST

Kvällspress första halvårets förlorare

– När vi nu kan summera årets första sex månader ser vi att mediebyråernas nettoinvesteringar ligger nära 6 procent i tillväxt. Att Internet är den stora vinnaren med en tillväxt på nära 60 procent förvånar antagligen inte någon, och det är också det media som vi är säkrast på kommer få en stabil höst, säger Per Rosvall, VD på Sveriges Mediebyråer.

Ackumulerat för årets första sex månader urskiljer sig ett tydligt mönster med både vinnare och förlorare. TV ligger i stort sett i linje med 2006 års nivåer även om tillväxten varierar mellan de olika kanalerna. Att TV ska nå samma tillväxt som totalmarknaden vid utgången av 2007 bedöms som osannolikt.
Detta skulle enligt bedömare kräva inte bara kraftiga säljåtgärder utan även
att kanalerna lyckas attrahera många nya tittare samtidigt som de utnyttjar sina lager optimalt.

Populärpressen och radio går däremot bättre än totalmarknaden och fortsätter att ligga på höga nivåer. Att ligga 12-13 procent högre än föregående år bedöms som positivt och tyder på ett framgångsrikt
säljarbete hos medierna samt ökad tilltro hos annonsörerna. Kvällspress uppvisar en fortsatt ackumulerad tillbakagång på 13 procent vilket gör dem till första halvårets förlorare. Även utomhusmediet uppvisar en tillbakagång på 5 procent.

Avslutningsvis summerar Per Rosvall att det är svårt att dra några slutsatser kring DR-branschen eftersom medlemmarna i Sveriges Mediebyråer har en alltför låg andel av den totala omsättningen.

För fördjupande kommentarer kontakta gärna någon av våra branschexperter:

Malin Häger, Business Director, Starcom, 08 562 666 24, 070 42 666 24
Louise Fallenius, Printchef, Carat, 08-698 68 69, 0709-22 75 65
Mikael Taipale, OMD, Internetrådgivare, 08-522 259 04, 070-410 59 04

För frågor om Sveriges Mediebyråer kontakta:

Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23,
070-266 15 23