Sveriges Mediebyråer

Mediebyråbarometern för oktober 2011: Medieinvesteringarna ökade 14 procent i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 09:00 CET

De svenska medieinvesteringarna ökade för oktober månad med 13,8 procent jämfört med samma månad förra året, enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar. Den totala ökningen för marknaden är sedan årsskiftet 11,2 procent jämfört med samma period förra året. De kategorier som ökat mest under oktober månad, jämfört med samma period förra året, är DR/Annonsblad (48,3 procent), internet (31,7 procent), radio (29,9 procent), TV (22,5 procent) och utomhus (17,1 procent). Totalt förmedlades 1,52 miljarder kronor i oktober.

− Den starka utvecklingen för oktober månad är mycket glädjande med tanke på att vi jämför med en mycket stark period under 2010. Såväl TV, radio, utomhus, internet och direktreklam har samtliga utvecklats mycket starkt. Däremot är det de tryckta medierna som hittills i år drabbats hårdast av den turbulens som råder i ekonomin, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Trenden sedan årsskiftet att mediebyråerna kraftigt ökar sin andel av direktreklamen fortsätter även under oktober månad med en ökning om 48,3 procent. Utvecklingen för TV med en ökning om 22,5 procent jämfört med samma månad 2010 är värt att notera då jämförelsemånaden 2010 även var en månad med stark utveckling från året innan. Det som kan ha påverkat resultatet är att oktober månad 2011 innefattade fem måndagar vilket medför högre TV-investeringar mot en normal månad. Ackumulerat ligger TV 13,3 procent över förra året vilket är något bättre än totalmarknaden.

De tryckta medierna fortsätter att ha motvind då samtliga kategorier, utom fackpress, visade en negativ utveckling i oktober. Sammanslaget minskar kategorin tryckta medier med 4,4 procent jämfört med samma period förra året. Kvällspressen har minskat med 9 procent mot oktober 2010. Ackumulerat ligger kvällspressen -3 procent mot förra året och är därmed den enda kategori som minskar gentemot 2010.

− Den negativa utvecklingen för kvällspress handlar främst om minskade räckvidder. Det är inte något nytt utan en långsam, men stadig, utveckling som har pågått i flera år. Det är naturligt att minskade räckvidder även avspeglar sig i reklaminvesteringarna, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

Mediekategorier som ökar i okt 2011:
DR/Annonsblad 48 procent
Internet 32 procent
Radio 30 procent
TV 23 procent
Utomhus/Trafikreklam 17 procent
Fackpress 8 procent
Övrigt 1 procent

Mediekategorier som minskat i okt 2011:  
Sök -2 procent
Populärpress -3 procent
Storstadspress -4 procent
Landsortspress -6 procent
Kvällspress -9 procent
Bio -34 procent

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 13/12

 Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.