TU, Tidningsutgivarna

Mediekompass fördjupar samarbetet med nya myndigheten Statens medieråd

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 10:29 CET

Mediekompass lanserar lärarmaterial utifrån rapporten Småungar & Medier 2010
I dag lanserar Mediekompass och Statens medieråd ett nytt lärarmaterial som innehåller handfasta övningar kring de yngstas medievanor. Publiceringen sker samtidigt med lanseringen av Statens medieråd, en ny myndighet med uppdrag att stärka barn och unga i deras medieanvändning.
- I takt med att medieanvändandet kryper ner i åldrarna känns det viktigt att ta de yngstas mediekunnighet på allvar. Vi hoppas att det här lärarmaterialet ska vara ett steg på vägen, säger Ulrika K Engström, verksamhetsledare för Mediekompass.

Lärarmaterialet innehåller övningar som syftar till att inventera medievanorna i klassen och att få dem att reflektera kring sin medieanvändning. Det ger dem också möjlighet att själva vara medieuppfinnare och skriva och redovisa recensioner av webbplatser, dataspel och tv-program.

- Vi vill uppmuntra föräldrar, pedagoger och nära-barn-professionella att bejaka barnens nyfikenhet och kreativitet, säger Anki Dahlin, direktör för Statens medieråd. Vi ska verka för en ökad mediekunnighet så att barn bättre kan förstå, tolka och värdera och kreativt använda medier.

Lanseringen av den nya myndigheten och lärarmaterialet sammanfaller med Safer Internet Day, en dag som uppmärksammas i 65 länder för en säkrare användning av internet.

Lärarmaterialet presenteras i dag, tisdag 8 februari, kl 10:00, vid en presskonferens på Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm. Det finns även att ladda ner gratis på Mediekompass sajt.

Vid eventuella frågor krig lärarmaterialet vänligen kontakta: Ulrika K Engström, verksamhetsledare Mediekompass, tel: 076 527 46 34, e-post: ulrika.k.engstrom@tu.se,

För mer information om inriktningen för den nya myndigheten, se www.statensmedierad.se eller kontakta: Martina Högberg, kommunikatör Statens medieråd: tel: 08-545 16 098 eller 070-30 88 098, e-post: martina.hogberg@statensmedierad.se

Om Mediekompass
Mediekompass (tidigare Tidningen i Skolan) är en icke-kommersiell och opolitisk verksamhet som har till uppgift att hjälpa skolan med undervisning om och med dagstidningar och andra medier. Bakom Mediekompass står TU (Tidningsutgivarna). På Mediekompass sajt för lärare, www.mediekompass.se/iskolan, finns konkreta verktyg för undervisning från förskola till vuxenutbildning, i praktiskt taget alla ämnen.

Om Statens Medieråd
Statens medieråd har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medieutvecklingen ska följas och myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. Statens medieråd driver även kampanjen Det unga internet, med stöd från EU:s Safer Internet Programme. För mer information, besök vår webbplats www.statensmedierad.se