TU, Tidningsutgivarna

Mediekompass låter elever censurera svenska tidningar

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:40 CEST

I höst kommer elever runt om i Sverige att få censurera svenska tidningar. Syftet är att skapa diskussioner bland lärare och elever om Sveriges unika tryck- och yttrandefrihet. Censurövningen är en del i ett helt nytt elev- och lärarmaterial om tryck- och yttrandefrihet som tagits fram av Mediekompass (TU:s verksamhet för skolan och unga). Ett liknande material har tidigare saknats i den svenska skolan.

-  Det är lätt att ta tryck- och yttrandefrihet för givet i ett land som Sverige. Men det är få unga som verkligen förstår varför dessa grundlagar är så viktiga för vår demokrati. Jag tycker att det är en brist att det tidigare inte funnits något samlat skolmaterial om tryck- och yttrandefrihet, säger Lena Victorin, verksamhetsledare för Mediekompass.

Syftet med det nya materialet – som denna vecka tillgängliggörs för svenska skolor – är att öka ungas kunskaper om tryck- och yttrandefrihetens betydelse för ett demokratiskt samhälle. Men också att få unga att reflektera över de dilemman som uppkommer – finns det en gräns för vad som är okej att säga och publicera? Unga får genom materialet ta ställning och lära sig mer om censur, anonyma källor och hemliga dokument. Det vill säga censurförbud, meddelarfrihet och offentlighetsprincipen.

-  Vi vill skaka om och få lärare och elever att fundera kring vad konsekvenserna blir om alla människor får komma till tals – och vad konsekvenserna blir om de inte får göra det, säger Lena Victorin.

Tryck- och yttrandefrihet blir också temat för årets Tidningsvecka som infaller vecka 41. Då kommer elever och lärare över hela landet att censurera tidningar och arbeta med andra övningar ur materialet. Förra året deltog 80 tidningar och drygt 80 000 elever i Tidningsveckan.

För mer information kontakta Lena Victorin, 0709 22 37 77, lena.victorin@tu.se

Elev- och lärarmaterialet kan hämtas gratis här.

Annonsbild på censurerad tidning för illustrationsunderlag kan hämtas här.

Mediekompass logga kan hämtas här.

TU
TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för en öppen demokrati. www.tu.se

Mediekompass
Mediekompass arbetar för att fler unga ska bli kunniga och kritiska mediekonsumenter. www.mediekompass.se
Mediekompass hjälper också skolan med undervisning om och med medier. www.mediekompass.se/iskolan