Medierådet

Medierådet lanserar Mediebarn.se - en ny sajt för vuxna om barns och ungas internetvanor

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 14:06 CET

Vad gör barn framför datorn? Hur ser ungas sociala liv ut i den digitala världen? Medierådet har sedan 2005 genomfört undersökningen Ungar & Medier som ger svar på dessa frågor. Nu lanserar Medierådet en sajt för vuxna om barns och ungas dator- och internetvanor: Mediebarn.se. Sajten innhåller nya fakta om barns internetanvändning presenterat på ett överskådligt och lättläst sätt.
Vad gör 2–16-åringar vid datorn och på nätet?

På Mediebarn.se får man snabba fakta om barns dator- och nätvanor uppdelat i fyra åldersgrupper: 2–5 år, 5–9 år, 9–12 år och 12–16 år samt fakta kring föräldrars inställning till barnens vanor. Fakta varvas med exempel och inblickar i barns och ungas liv på nätet.

Underlätta för vuxna att hänga med i barnens digitala liv
- Medierådet vill med detta initiativ underlätta för föräldrar och andra vuxna att lära sig mer om barns och ungas liv på nätet, dvs. ”att hänga med”, säger Ann Katrin Agebäck, kanslichef på Medierådet.

Syftet med sajten är att samla lättläst information om barns och ungas internetanvändning på ett ställe. Materialet kommer i första hand från Medierådets undersökningar Småungar & Medier 2010 och Ungar & Medier 2010.

Informationen är uppdelad i tre teman:
• Mötesplatser på nätet
• Dator-/tv-spel och onlinespel
• Råd & tips till föräldrar

Välkommen till Mediebarn.se!

Om du vill veta mer om sajten eller om Medierådet, vänligen kontakta projektledare Alex Amnéus, alex.amneus@culture.ministry.se, 08-405 34 28.

Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Vårt uppdrag gäller alla rörliga bildmedier; internet, dator- och tv-spel, film och tv. Syftet är att stärka barn och unga som mediekonsumenter, att minska riskerna för skadlig mediepåverkan samt att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet. Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet. För mer information, besök vår webbplats: www.medieradet.se