Socialstyrelsen

Medieutskick från Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:51 CEST

Socialstyrelsens verksamhetstillsyn av den specialiserade barntandvården
inom folktandvården visar att barntandvårdsklinikerna fungerar väl. Endast
smärre brister har kunnat konstateras, men vid 20 av 28 kliniker bedöms att
vissa grupper av barn riskerar att inte få den vård som man har rätt till.
T.ex. barn och ungdomar med social problematik eller där vårdnadshavaren har
sådana bekymmer liksom invandrarbarn och barn med funktionshinder.

Pedodontikliniker inom folktandvården - verksamhetstillsyn av den
specialiserade barn- och ungdomstandvården

Rapporten i fulltext:
http://www.sos.se/FULLTEXT/109/2003-109-21/Sammanfattning.htm 13 kb

Sammanfattning: http://www.sos.se/FULLTEXT/109/2003-109-21/2003-109-21.pdf 62 kb

Ytterligare information: Urban Allard, tel: 019-670 77 12, e-post:
urban.allard@sos.se