Medirox AB

MediRox: Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:56 CET

(Aktietorget: MROX A)

HELÅR 2009

- Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 18,7 Mkr (16,3).
- Rörelseresultatet blev 2,1 Mkr (0,3).
- Resultat efter skatt blev 0,9 Mkr (0,2).
- Resultat per aktie blev 0:15 kr (0:03).
- Utdelningen föreslås till 0:25 kr per aktie (0:15).KVARTAL 4 2009

- Nettoomsättningen uppgick oktober-december till 3,8 Mkr (4,6).
- Rörelseresultatet blev -0,7 Mkr (0,3).
- Resultat efter skatt blev -0,5 Mkr (0,2).
- Resultat per aktie blev -0:08 kr (0:04).

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0:25 kr (0:15) per aktie i enlighet med bolagets utdelningspolicy att årligen dela ut 50 procent av årets kassaflöde. 

Revisorernas granskning
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande informationstillfälle
Årsredovisningen för 2009 kommer att offentliggöras den 8 april 2010 på bolagets hemsida, www.medirox.se

Årsstämma i Studsvik 28 april 2010
Delårsrapport I 28 april 2010
Delårsrapport II 23 augusti 2010
Delårsrapport III 25 oktober 2010
Bokslutskommuniké 21 februari 2011

Kontaktuppgifter
För frågor med anledning av denna bokslutkommuniké hänvisas till MediRox VD Robert Löfvenmark på e-mailrobert.lofvenmark@medirox.se eller telefon 0155-454410. 

Studsvik den 22 februari 2010

MediRox AB (publ)
Org.nr. 556552-4054