Medirox AB

MediRox: Bokslutskommunike för perioden januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:13 CET

MediRox AB (publ) 556552?4054
Aktietorget: MROX A, MROX B

HELÅR 2010
* Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 23,8 Mkr (18,7).
* Rörelseresultatet blev 5,2 Mkr (2,1).
* Resultat efter skatt blev 2,7 Mkr (0,9).
* Resultat per aktie blev 0:45 kr (0:15).
* Utdelningen föreslås till 0:40 kr per aktie (0:25).

KVARTAL 4 2010
* Nettoomsättningen uppgick oktober?december till 8,8 Mkr (3,8).
* Rörelseresultatet blev 2,5 Mkr (-0,7).
* Resultat efter skatt blev 0,8 Mkr (-0,5).
* Resultat per aktie blev 0:13 kr (-0:08).

VD´s kommentar till perioden:

MediRox bästa år genom tiderna!
Det är mycket tacksamt att som VD få presentera MediRox resultat 2010 då både rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten är de bästa i bolagets historia. Efter ett rekordstarkt kvartal fyra landade rörelseresultatet på 5,2 Mkr vilket innebär en förbättring med hela 148 procent, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 Mkr vilket är en ökning med nästan 50 procent. Omsättningen för helåret slutade på 23,8 Mkr och bolaget kan därigenom redovisa en imponerande omsättningstillväxt på 27 procent.

Tillväxten överträffade således alla förväntningar och den omvända vinstvarning som kommunicerades i november fick t o m justeras upp ytterligare i januari. Vi ser dessutom en tillväxt över en stor bredd av kunder; Några självklara tillväxtposter kan skönjas - som nya återförsäljare och nya reagenskonton till större slutkunder - men vi ser en underliggande generell tillväxt där befintliga slutkunder och återförsäljare ökar sina volymer. Och den tidigare mycket tydliga trenden där 6-10 procent av slutkundsförsäljning årligen flyttats till återförsäljarled har avstannat 2010. Slutkundssegmentet ökar i år sin omsättning proportionellt med distributörerna och bibehåller en andel om 32 procent av den totala försäljningen.

Totalt ökade försäljningen av Reagens och Kontroller med 21 procent. Den stora vinnaren är Medirox nya D-dimer som ökar med hela 82 procent och nu har en omsättning i nivå med storsäljarna PK reagens och kontroller.

ReoRox G2 och FOR tekniken fortsätter att vara ett område där MediRox satsar mycket utvecklingsresurser. Sedan 2008 har FOR satsningen handlat om att fokusera projektet mot thoraxkirurgi och specialkoagulation och att utveckla verksamheten i Linköping till att täcka reagensutveckling, instrumentexpertis och att agera utbildningscentrum för tekniken. Mycket av detta arbete börjar komma på plats och tre användarkurser har hållits. Det är därför glädjande att se även produktgruppen ReoRox visar kraftig tillväxt och omsätter 1,5 Mkr, mot 0,2 Mkr föregående år. Jag har all förhoppning om att 2011 ska kunna bli ett lika intressant år som 2010.
Väl mött på Årsstämma i Studsvik den 28 april!

Medirox AB
Robert Löfvenmark
Verkställande Direktör