Medirox AB

MEDIROX: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:13 CEST

MEDIROX TECKNAR AVTAL MED DADE BEHRING

* I och med försäljningen av distribu-tionsverksamheten den 1 januari 2005 består MediRox verksamhet nu enbart av utveckling och försäljning av egna prod-ukter. Affären har inneburit att omsätt-ningen minskat kraftigt. MediRox snabb-växande verksamhet blir nu mer interna-tionellt inriktad med lönsamhet och en stark finansiell ställning som plattform.

* Försäljningen under årets nio första månader uppgick till 10,6 (29,3) Mkr. För jämförbara verksamheter ökade omsätt-ningen med 16 procent. Omsättningen för helåret 2005 bedöms ha förutsättningar att nå 15 Mkr.

* Rörelseresultatet uppgick till 6,8 (1,1) Mkr och resultat efter finansnetto uppgick till 7,1 (1,1) Mkr. I resultatet ingår rea-vinsten från försäljningen av distribu-tionsverksamheten med 6,2 (0,0) Mkr. MediRox resultatprognos för helåret 2005 om ett resultat efter finansnetto överstig-ande 7,0 Mkr har således redan infriats.

* Under rapportperioden har betydande avtal tecknats med Dade Behring avseende Norden och Baltikum.

* I november medverkar MediRox på medicinmässan Medica i Tyskland där nya testen ReoPar för trombocytfunktion lanseras.

(För fullständig delårsrapport se bifgad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41573

MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.