Medirox AB

MediRox: Delårsrapport för perioden januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 12:28 CEST

 

JANUARI - SEPTEMBER 2010
* Nettoomsättningen januari - september uppgick till 15,1 Mkr (14,9),
vilket innebär en tillväxt på 1 procent.
* Rörelseresultatet uppgick till 2,6 Mkr (2,8).
* Vinstmarginalen var 17 procent (16).
* Resultat efter skatt blev 1,9 Mkr (1,4).
* Resultat per aktie blev 0:32 kr (0:23).

JULI - SEPTEMBER 2010
* Nettoomsättningen tredje kvartalet blev 4,7 Mkr (4,6).
* Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (0,9).
* Resultat efter skatt blev 0,4 Mkr (0,4).
* Resultat per aktie blev 0:06 kr (0:06).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
* Kordia ny distributör i Nederländerna.

VD´s kommentar till perioden.

Kvartal tre har varit ett bra och intensivt kvartal för Medirox, vilket kan låta paradoxalt när både nettoomsättningen för kvartalet och året ligger precis i linje med föregående år. Men siffrorna blir missvisande då försäljning flyttas från slutkunder till återförsäljarled, och samtidigt förändras dessutom kunders köpbeteende på så sätt att det som tidigare var stora årliga leveranser allt oftare delas upp i delleveranser under ett år. Vi säljer också mer instrument nu vilka har en generellt längre leveranstid. Detta innebär att antalet kunder och levererade produkter ökat fast omsättningen ligger kvar. Istället ser vi en orderstock om ca 2,5 Mkr jämfört 0,9 Mkr vid samma tidpunkt 2009. Dvs. ca 1,5 Mkr mer i försäljning vilket motsvarar en 10% försäljningsökning.
Under året har försäljningen av D-dimer dessutom haft en starkt ökande försäljning (+45%) och både i Sverige och utomlands får vi nya kunder. Kordia BV i Nederländerna kontrakterades i september och kommer att marknadsföra Medirox i Benelux och Frankrike, och samtidigt har flera svenska landsting och privata laborganisationer bytt till Medirox D-dimer. Även Instrumentsidan har förbättrat sin försäljning i år: Totalt har 5 system levererats och ytterligare 3 stycken är beställda. I november hålls kurs i Linköping på systemet för återförsäljare vilket borde ge ytterligare beställningar så att årsbudget kan nås
De resurser som har lagts på att effektivisera produktion och administration ger också effekt och vi kan redovisa fortsatt god vinstmarginal på 17%, eller 2,6 Mkr. Fortfarande finns ytterligare besparingar vi jobbar med internt, men bolaget levererar nu god stabil vinst kvartal efter kvartal och jag ser ljust på framtiden. Kvartal fyra har alla förutsättningar att bli ett starkt avslutande kvartal på året.

Medirox AB