Medirox AB

MediRox får ny samarbetspartner i Norden

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 17:23 CET

MediRox har med Medinor inlett ett samarbete avseende distribution av MediRox D-dimer reagens och kontroller. Produkterna kommer att distribueras via Medinors nordiska bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Medinor är en av de mer tongivande leverantörerna i norden och företräder produkter från välrenommerade företag som Axis-Shield, Behnk Electronik, Trinity Biotech, Kubota, Quidel, Tosoh, Boule Medical AB och Lifeassays.

Medirox VD Robert Löfvenmark kommenterar "Medinor är en av de fyra signifikanta leverantörerna till just det marknadssegment inom hemostasdiagnostik där MediRox verkar. Att Medinor väljer att marknadsföra Medirox produkter är mycket glädjande och förutom att samarbetet innebär ett bra tillskott omsättningsmässigt ökar även exponeringen av MediRox varumärke på den Nordiska marknaden på ett positivt sätt. Jag har all förhoppning att samarbetet ska kunna bli lika framgångsrikt som distributörssamarbetet vi har avseende PK och kontroller med Siemens och ILS Scandinavia på den nordiska marknaden."

Medinor ägs av Axis-Shield POC AS (Norge) vilka tillhör Axis Shield Group (UK) som är ett internationellt in-vitro diagnostikföretag med huvudkontor i London och med FoU och tillverkningsverksamhet i både Skottland och Norge. Den nordiska basen ligger i Oslo och bolaget är specialiserat på försäljning av instrument och tester för den snabbt växande marknaden för patientnära diagnostiska tester.

MediRox gets a new partner in Scandinavia

MediRox have initiated a cooperation with Medinor for the distribution of MediRox D-dimer reagents and controls. The products will be distributed through Medinor´s Nordic companies located in Sweden, Norway, Denmark and Finland.

Medinor is one of the more prominent providers in the Nordic region and represent products from reputable companies such as Axis-Shield, Behnk Electronik, Trinity Biotech, Kubota, Quidel, Tosoh, Boule Medical AB and LifeAssays.

Medirox CEO Robert Löfvenmark comments "Medinor is one of the four significant suppliers to the market segments in which MediRox is active. That Medinor choose to distribute MediRox products is very gratifying itself, and besides adding a contribution to our turnover it will also increases the exposure of MediRox brand name in the Nordic market in a positive way. I have every hope that the cooperation is to become as successful as the distributor cooperation's we have with Siemens and ILS Scandinavia on the Nordic market. "

Medinor is owned by Axis-Shield POC AS (Norway), belonging to the Axis Shield Group (UK) which is an international in-vitro diagnostics company with headquarters in London and with R & D and manufacturing operations in both Scotland and Norway. The Nordic base is located in Oslo and the company specializes in the sale of instruments and tests for the rapidly growing market for near-patient diagnostic tests.


Studsvik 2010-11-10